• home
  • het overing
  • portfolio
  • tarieven
  • ingspiratie
  • contact
nieuwsbrief
Vorige pagina
 

Versterking en vervanging op de afdeling communicatie CSG Liudger

In een eerdere periode heeft Oxyging vervanging tijdens ziekte verzorgd, maar meer recent een vervanging voro zwangerschapsverlof. In die periode zijn de lopende werkzaamheden gecontinueerd, zoals de produktie van de schoolgids, het voorbereiden van het open huis, het lanceren van de nieuwe website en het uitrollen van de nieuwe huisstijl.

Daarnaast is nagedacht over de invloed en de rol van de sociale media. Wat moeten we als school in de toekomst bieden op het gebied van communicatie? Wat gaat er intern en extern aan papieren drukwerk de deur uit? En wat doen we vanuit het centrale kantoor en welke initiatieven pakken de lokaties zelf op? En wat is hierin de rol van de nieuwe media? Een paar vragen uit het onderzoek dat voor het CSG Liudger wordt uitgevoerd. Een ontzettend interessant traject waarin scherp gekeken wordt naar de beste manier waarop communicatie in de toekomst georganiseerd kan worden. Niet alleen in de middelensfeer, maar zeker ook in organisatorische sfeer.