• home
  • het overing
  • portfolio
  • tarieven
  • ingspiratie
  • contact
nieuwsbrief
« Vorige pagina
 

Bestuursadvisering provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel is in een periode van bijna een jaar in de functie van senior communicatieadviseur voorzien. De hoofdtaak van de functie was het adviseren van twee gedeputeerden. Daarnaast moesten de communicatie activiteiten binnen de portefeuille van de betreffende bestuurders gecoördineerd worden. Ook het onderhouden van contacten met de pers en media was ene belangrijke component van de functie.

In een eerder opdracht is een communicatieadviseur voor het ontwikkelen van de nieuwe omgevingsvisie geleverd. Deze omgevingsvisie incorporeert de onderwerpen waar voorheen aparte plannen voor werden opgesteld, zoals verkeer en vervoer, milieu, water en ruimtelijke ordening. Intern bleek binnen de provincie onvoldoende capaciteit beschikbaar om het communicatieadvies vorm te geven. Oxyging is gevraagd aan te sluiten bij het projectteam en het communicatieadvies vorm te geven.